YONGPHOTOS.COM

우동 한그릇 _ D810

  술마시고 집으로 돌아오는길에 대충 서서 먹었던 우동 한그릇

 


 

 

 

 

2015. 09.  집근처 포장마차 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 


'용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

Heineken L _ D810  (12) 2015.09.14
동백섬 누리마루 _ D810  (6) 2015.09.14
우동 한그릇 _ D810  (16) 2015.09.12
하얀 해변 _ D600  (6) 2015.09.12
한들 산들 코스모스 _ D7000  (8) 2015.09.09
꽃무릇 _ D7000  (8) 2015.09.09

Comment +16