YONGPHOTOS.COM

바쁜 홍콩택시 _ HK
  홍콩택시


퇴근무렵인지 저녁시간이 되니 택시 잡기가 힘들어지더라고요. 


 


 

 

 

 

2014. 11. 22. Central ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2015. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 '용포토스닷컴_PhotoGallery > 사진 한 장' 카테고리의 다른 글

Flower By... _ D810  (6) 2015.05.25
Photo Spot! _ HK  (9) 2015.05.21
바쁜 홍콩택시 _ HK  (8) 2015.05.20
별 헤는 밤  (8) 2015.05.18
설악산에 눌러앉은 울산바위  (2) 2015.05.18
봄날의 양떼목장  (4) 2015.05.18

Comment +8