YONGPHOTOS.COM

[대마도 이즈하라] G Cafe _ 크레페가 맛있고, 분위기가 좋은 토토로 카페NIKON D3S | 1/125sec | F/2.0 | 50.0mm | ISO-220


  Gカフェ _ Crepehouse G Cafe... 소방차 노래는 아니고, 

대마도 이즈하라의 크레페 전문점이에요.

대마도에도 분위기 좋은 카페가 있지않을까싶어 

검색하던차에 발견한 곳인데요.
이즈하라시내에서 좀 떨어져있는 곳이라 

걸어서 가기는 힘들고, 렌트카나 택시를 이용해야 합니다.


크레페나 빵, 음료를 취급하는 곳인데, 맛이 괜찮더라고요.

그리고 카페 곳곳에서 발견되는 토토로의 흔적들...

구경하는 재미가 쏠쏠합니다. 


 

대표전화 : 0920-52-5156

주소 : Nagasaki-ken, Tsushima-shi, Izuharamachi Kuta, 厳原町久田95−123

영업시간 : 오전 11:00~오후 6:00


 

 


 

NIKON D3S | 1/125sec | F/5.0 | 34.0mm | ISO-720


.

.

.NIKON D3S | 1/125sec | F/4.0 | 24.0mm | ISO-200


.

.

.NIKON D3S | 1/125sec | F/2.0 | 50.0mm | ISO-250


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/4.5 | 34.0mm | ISO-560


.

.

.NIKON D3S | 1/125sec | F/2.0 | 50.0mm | ISO-200


.

.

.NIKON D3S | 1/125sec | F/2.0 | 50.0mm | ISO-360


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/4.5 | 31.0mm | ISO-1250


.

.

.NIKON D3S | 1/500sec | F/1.4 | 50.0mm | ISO-200


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.6 | 80.0mm | ISO-2500


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/3.3 | 34.0mm | ISO-560


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 30.0mm | ISO-2800


.

.

.NIKON D3S | 1/160sec | F/2.0 | 50.0mm | ISO-200


.

.

.NIKON D3S | 1/125sec | F/2.0 | 50.0mm | ISO-280


.

.

.NIKON D3S | 1/320sec | F/1.8 | 50.0mm | ISO-200


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/5.0 | 22.0mm | ISO-1800


.

.

.NIKON D500 | 1/125sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-2800


 

 

 

 

2016-17.  G Cafe, Tsushima 봄 ⓒ 박경용

 

Photograph by PARK KYOUNGYONG
Copyright 2009-2016. PARK KYOUNGYONG All Rights Reserverd
Blog. http://YongPhotos.com

 

 

신고

Comment +10